Рециклиране и компостиране

МENART разработва индивидуални промишлени проекти за общини, които желаят да създадат център за сортиране и компостиране на градски отпадъци.

Тези съоръжения имат за цел да се реализират на пазарите всички рециклируеми материали:

  • хартия
  • картони
  • метали
  • стъкло
  • пластмаси
  • органична фракция