За нас

 

Основана от Adrien и André Ménart през 1961 г., компанията постепенно се трансформира в център за развитие, оборудвайки се с производствена фабрика от 7500 м², за да отговори на настоящите и бъдещите проблеми.

Благодарение на световно признатото ноу-хау, Ménart оборудване се изнася в петте континента.

От създаването на първия зелен раздробител за отпадъци през 1983 г. и първия износ, Ménart продължи да оборудва заинтересованите страни в областта на околната среда със специфично оборудване и да засили международното си присъствие, особено в развиващите се пазари.

От 2007 година Ménart  присъства в България и със  своите идеи и проекти в областта на околната среда реализира успешно инсталации за сепариране и компостиране.